Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHAMS:2015:553
Gerechtshof Amsterdam, 200.162.157/01 OK

Inhoudsindicatie:

OK; WOR; het besluit wordt toegerekend aan Brink's Nederland BV; niet ontvankelijk voor zover het besluit zich richt tot veweersters 2 tot en met 8; het besluit is een adviesplichtig besluit omdat met overdracht van de aandelen tevens de zeggenschap over de onderneming wordt overgedragen; adviesrecht ten onrechte niet gerespecteerd; Brink's Nederland BV heeft bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid kunnen komen tot het besluit; OK treft geen voorzieningen omdat terugdraaien ontstane situatie zodanig risicovol voor onderneming en daarana verbonden personeel is.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug