Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBLIM:2015:1829
Rechtbank Limburg, 3769698 CV EXPL 15-432

Inhoudsindicatie:

Zowel inlener als payrollonderneming zijn door eiser in kort geding gedagvaard. Wie moet als werkgever van eiser worden aangemerkt: de inlener of de payrollonderneming? Kantonrechter is voorshands van oordeel dat er geen arbeidsovereenkomst tussen eiser en inlener is ontstaan. Vorderingen jegens inlener, die als uitgangspunt nemen dat er een arbeidsovereenkomst met inlener is ontstaan, kunnen dan ook niet worden toegewezen. Ook de jegens de payrollonderneming ingestelde vorderingen kunnen niet worden toegewezen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug